خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

۱-سایت کیفیت کار را تضمین کرده و مقاله را بصورت تضمین شده از لحاظ گرامری و ویرایشی به متقاضیان تحویل می دهد.

۲-در انتهای مقاله گواهینامه تضمین به نام نویسنده اصلی صادر می شود.

۳- زمان شروع ویرایش از لحظه پرداخت هزینه محاسبه می گردد.

۴- جهت رعایت حقوق مشتری، لطفا نتایج (نمودار ها و کانتور و. …) در نسخه تحویلی آورده نشود و یا قسمتی از شکل ها برداشته شود.

۵- در صورت تاخیر در تحویل کار تا ۲۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

۶- مشتریان می توانند تا سه روز کاری نقطه نظرات خود را به موسسه برای رفع مشکل بازگردانند و گرنه کار اتمام شده در نظر گرفته می شود.

۷- هزینه رفع کپی و ترسیم نمودار از ویرایش مقاله مجزا بوده و طبق تعرفه جداگانه محاسبه می گردد.

۸- سایت تعهدی مبنی بر پذیرش نهایی مقاله در مجلات ندارد.

14,012 دیدگاه